Proiecte

Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor

finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021


APELUL NR. 2 „EDUCAŢIE INCLUZIVA PENTRU COPII SI TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC", lansat în data 12. decembrie 2018, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi este implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială - FRDS (în calitate de Operator de Program - OP) în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS), în calitate de Partener de Program din partea Donatorilor, şi cu Consiliul Europei (CE), în calitate de Organizaţie Internaţională Parteneră.

4 martie 2019 : Anunt selectie
4 martie 2019 : Informatii pentru candidati / Criterii de selectie

9 martie 2019 : Rezultate partiale

Obiectivul general al programului este de a contribui activ la creşterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional şi local, în România, şi la întărirea relaţiilor bilaterale cu statele donatoare. In acest sens, OP încurajează şi facilitează stabilirea de parteneriate pentru schimb de experienţă şi de bune practici între entităţi din România şi din statele donatoare, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Obiectivului specific al programului, vizează creşterea gradului de incluziune socială a copiilor şi tinerilor din România, promovează educaţia incluzivă, înţeleasă ca „proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi". Proiectele vor contribui la asigurarea accesului copiilor şi tinerilor în situaţii de risc la o educaţie de calitate, echitabilă şi incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia.