RESURSE MATERIALE


- săli de clasă- cabinet;
- 5 laboratoare- ateliere pentru clasa a IX-a
( turism alimentaţie publică, patiserie, mecanică-lăcătuşerie, confecţii-croitorie, construcţii-lucrări publice);
- 2 cabinet de informatică – multimedia care dispune de 20 calculatoare, imprimante, videoproiectoe, racordare la internet, televizoe, camere video;
- bibliotecă cu 2000 volume;
- cabinet de kinetoterapie;
- cabinet de consiliare şi psihodiagnoză;
- cabinet de logopedie;
- cabinet medical;
- cabinet de asistenţă socială;
- acces la cantina Colegiului Tehnic Transilvania;
- acces la sala de sport a Colegiului Tehnic Transilvania, precum şi la bazele sportive aferente.
- internat care poate asigura servicii pentru un număr de 35 elevi(cu perspective de extindere prin mansardare 2010).

titlu