Regulament CSEI - descarcă

(1) Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie tuturor tinerilor prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate elevilor cu cerinţe ducative speciale şcolarizaţi atât în învăţământul special cât şi în învăţământul de ,asă precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora.

(2) Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, din reţeaua şcolară, aflată sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile alin. 1, art. 141, coroborate cu prevederile lin.2, art. 10 din Legea 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Activităţile specifice procesului de învăţământ din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare se află sub îndrumarea şi coordonarea Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate şcolară din ţară.

(4) Serviciile educaţionale organizate şi desfăşurate de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare sunt coordonate, monitorizate şi evaluate de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională .

titlu