ŞCOALĂ PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL INTEGRAT
(CURSURI DE ZI, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DOMICILIU, CLASE ÎN SPITAL)

     Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a fost înfiinţat în anul 1998 purtând numele de Scoala Profesională pentru Deficienţi Baia Mare. Această şcoală a fost înfiinţată din necesitatea asigurării condiţiilor de instruire şi formare profesională a absolvenţilor claselor a VIII-a de la şcolile generale pentru copii cu deficienţe din Maramureş, care până la aceea dată erau şcolarizaţi la şcoli profesionale din judeţele limitrofe. Pornită în anul şcolar 1998/1999 cu doar două clase cu 24 elevi înscrişi, în prezent, actualul Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă are 20 clase cu 184 elevi înscrişi.

Organizarea claselor - numărul elevilor din şcoală - descarcă

Spaţiul şcolar şi starea clădirilor:
- săli de clasă- cabinet;
- 5 laboratoare- ateliere pentru clasa a IX-a
( turism alimentaţie publică, patiserie, mecanică-lăcătuşerie, confecţii-croitorie, construcţii-lucrări publice);
- 2 cabinet de informatică – multimedia care dispune de 20 calculatoare, imprimante, videoproiectoe, racordare la internet, televizoe, camere video;
- bibliotecă cu 2000 volume;
- cabinet de kinetoterapie;
- cabinet de consiliare şi psihodiagnoză;
- cabinet de logopedie;
- cabinet medical;
- cabinet de asistenţă socială;
- acces la cantina Colegiului Tehnic Transilvania;
- acces la sala de sport a Colegiului Tehnic Transilvania, precum şi la bazele sportive aferente.
- internat care poate asigura servicii pentru un număr de 35 elevi(cu perspective de extindere prin mansardare 2010).

Situaţia angajaţilor din şcoală
     În anul şcolar 2011-2012 încadrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă se prezintă după cum urmează
- Total angajaţi 58
- Personal didactic 45
- Personal didactic auxiliar 7,5
- Personal nedidactic 5,5

Misiunea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
     Şcoala noastră are menirea să ofere servicii de instruire, educare, recuperare, profesionalizare şi integrare socio-profesională. Tinerii cu dizabilităţi vor fi incluşi într-o şcoală deschisă, prietenoasă, tolerantă şi democratică, comprehensivă, fără discriminare şi excludere, mediu în care ei sunt valorizaţi şi integraţi.

Scopuri / ţinte strategice - descarcă

titlu