Raport anual de evaluare interna a calitatii - 2015-2016
Raport anual de evaluare interna a calitatii - 2014-2015

OFERTA MANAGERIALĂ privind dezvoltarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Baia Mare
în perioada 2010- 2015 - descarcă

Procesul de dezvoltare a Centrului Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă – Baia Mare este bazat pe următoarele principii:

1. Promovarea şi respectarea dreptului la educaţie al tuturor persoanelor, fără discriminare – universalitatea accesului la educaţie. Respectarea şi promovarea drepturilor tuturor copiilor şi tinerilor sunt prevăzute în Convenţia cu privire la drepturile copiilor, ratificată prin Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor.

2. Egalitate de şanse- principiu înţeles şi ca proces, definit de Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru persoanele cu Dizabilităţi, prin care diversele sisteme ale societăţii, cum ar fi serviciile, activităţile, informaţiile, comunicarea şi documentarea, sunt disponibile tuturor. Persoanele cu dizabilităţi şi alte persoane cu cerinţe educative speciale sunt membri ai societăţii şi trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, sănătate, angajare în muncă, servicii sociale etc.

3. Identificarea şi intervenţia timpurie- Orice situţie sau condiţie de dezavantaj la copii sau tineri care poate diminua potenţialul de învăţare şi participare şcolară şi socială trebuie identificată cât mai devreme posibil şi trebuie căutat un răspuns şi sprijin educaţional şi complementar adecvat, de îndată ce a fost identificată condiţia sau situaţia de dezavantaj.

4. Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea- statul garantează şi asigură gratuitatea serviciilor pentru toţi cetăţenii.

5. Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară- abordarea problematicii educaţiei se realizează prin colaborarea şi coordonarea intervenţiilor tuturor factorilor responsabili, în contextul integrării acestei probleme în politicile sociale, familiale, educaţionale, de sănătate şi altele. Evaluarea complexă şi decizia efectivă de orientare şcolară pentru persoanele cu CES trebuie să fie individualizate şi contextualizate, proces în care lucrează alături cadre didactice, alţi specialişti şi părinţii.

6. Promovarea parteneriatului şi implicarea în educaţia şcolară a tuturor actorilor din viaţa unei persoane cu CES- realizarea de parteneriate de o mare diversitate, fapt care presupune participarea, cu drepturi şi obligaţii clar definite, a tuturor actorilor ce acţioneză direct sau indirect în acest domeniu.

7. Asigurarea stabilităţii, continuităţii şi complementarităţii- copilul, tânărul are nevoie de un mediu educaţional stabil, iar serviciile oferite trebuie gândite astfel încât să se asigure continuitate şi comlementaritate, respectiv serviciile oferite trebuie să fie disponibile în orice moment al vieţii copilului şi în sprijinul autonomiei la viaţa adultă, precum şi să acopere diversitatea nevoilor specifice.

8. Implicarea familiilor în toate aspectele legate de educaţia persoanelor cu CES- familia trebuie să constituie factor principal de decizie şi consultare în toate etapele şcolarizării persoanelor cu CES.

9. Educaţia cerinţelor speciale (ECS) trebuie să fie responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează într-o şcoală ca şi a comunităţii.

titlu